Fassaadid ja renoveerimine

Me tegeleme hoonete fassaadide soojustamise, renoveerimise, puhastamise ja viimistlusega.

  • Fassaadide soojustamine
  • Fassaadide renoveerimine ja parandamine
  • Fassaadi krohvimine ja värvmine
  • Fassaadi pesu
  • Soklite parandamine ja krohvimine