Takmålning

Före takmålning rengörs taket från kvistar, löv och mossa. Flagnande och sprucken gammal färg avlägsnas med hjälp av en stålborste och skrapa. Sedan granskas takytan noggrant för att upptäcka eventuella befintliga eller blivande korrosionsfläckar. Vid korrosionsfläckar beslutar man om man behöver byta ut en del av taket eller om det räcker med att ta bort fläckarna med en stålborste. Därefter tvättas taket med ett ammoniakhaltigt specialrengöringsmedel som tar bort smuts, salter, oljor och fett som med tiden har samlats på taket. Taktvätt åtföljs av sköljning och torkning. Ställen som har rengjorts från korrosion primerbehandlas med en högkvalitativ metallprimer och taket målas i två lager. Före målning av ett gammalt tak behöver man alltid ta reda på vilken färgtyp som tidigare har använts på taket.
Förzinkad plåt som är ett vanligt material vid plåttak behöver målning av två skäl. För det första behöver det tunna zinkskiktet skyddas mot frätande miljöfaktorer (avgaser, salter, nederbörd) och för det andra är ett målat tak snyggare än ett omålat tak. På grund av zinkytans särdrag kan den inte målas med valfri färg; man ska använda specialfärger som är avsedda för ändamålet. Ett nytt yttertak i förzinkad plåt ska helst målas inom ett år efter takläggning. Grundlig förberedelse av underlaget, bra redskap, högkvalitativa produkter som passar det aktuella underlaget och korrekt utförd målning säkerställer ett bra resultat.