Taktvätt

Taktvätt ger DITT hus ett snyggt och fint utseende, och regelbunden rengöring eller regelbundet underhåll av yttertaket ger taket längre livslängd och hjälper att förebygga eventuella problem innan de ens uppstår.
En mossbevuxen takyta är ständigt utsatt för fukt.
Fukt kan tränga in under takbeläggningen genom sprickor och leda till mögel eller röta.
Mossa och fukt ger en extra belastning på taket.
Vatten expanderar vintertid när det fryser vilket leder till skador på takbeläggningen eller -konstruktionen.