Tsingikihi Mõõtmine

Tsingikihi kulumine ja mõõtmine

Korrosioonikaitsena kasutatakse tsinkimist ja terase katmist polümeersete katetega.

TSINGIKIHI MASS g/m2
PINNAKATTE PAKSUS, mikromeeter
1007
14010
20015
22516
27520
35025

g/m2 kohta on ruutmeetri suuruse plaadi mõlema poole pinnakatete ühismass.
Eesti kliima tingimustes on välitingimustes minimaalne tsingikihi mass ainult tsingitud toodetel 350 g/m².
Polümeersete värvkatete all peab alati olema tsingikiht massiga mitte vähem kui 275 g/m².

Keskkonnaklassid

Klass
Tsingi paksuse kadu aastas; mikrom./aasta
Keskkonnatingimuste kirjeldus
RC1alla 0,1Puhta õhuga köetud hooned. Kontorid, koolid,kauplused jms
RC20,1…0,7Madala õhusaastatusega piirkonnad. Külmad hooned, spordisaalid ja kohad, kus võib tekkida kondenseerumine.
RC30,7…2,1Mõõduka õhusaastatusega linnapiirkonnad, madala soolasisaldusega rannikupiirkonnad, tootmisruumid, pesulad jms
RC42,1…4,2Mõõduka õhusaastatusega rannikualad, tööstuspiirkonnad. Keemiatehased, ujulad
RC5-I4,2…8,4Kõrge õhuniiskusega ja agressiivse keskkonnaga ranniku- ja tööstuspiirkonnad. Pideva veeauru ja kondensaadiga hooned.
RC5-M4,2…8,4Kõrge soolasisaldusega keskkonnad, agressiivne tööstuspiirkond.

*) RC3 on Eestis enamlevinud keskkonnaklass

TSINGIKIHI MASS g/m2
Eluiga; aastat
1003…10
1405…14
2007…21
2258…22
2759…28
35012…36