Tsingikihi Mõõtmine

Tsingikihi kulumine ja mõõtmine

Korrosioonikaitsena kasutatakse tsinkimist ja terase katmist polümeersete katetega.

TSINGIKIHI MASS g/m2
PINNAKATTE PAKSUS, mikromeeter
100 7
140 10
200 15
225 16
275 20
350 25

g/m2 kohta on ruutmeetri suuruse plaadi mõlema poole pinnakatete ühismass.
Eesti kliima tingimustes on välitingimustes minimaalne tsingikihi mass ainult tsingitud toodetel 350 g/m².
Polümeersete värvkatete all peab alati olema tsingikiht massiga mitte vähem kui 275 g/m².

Keskkonnaklassid

Klass
Tsingi paksuse kadu aastas; mikrom./aasta
Keskkonnatingimuste kirjeldus
RC1 alla 0,1 Puhta õhuga köetud hooned. Kontorid, koolid,kauplused jms
RC2 0,1…0,7 Madala õhusaastatusega piirkonnad. Külmad hooned, spordisaalid ja kohad, kus võib tekkida kondenseerumine.
RC3 0,7…2,1 Mõõduka õhusaastatusega linnapiirkonnad, madala soolasisaldusega rannikupiirkonnad, tootmisruumid, pesulad jms
RC4 2,1…4,2 Mõõduka õhusaastatusega rannikualad, tööstuspiirkonnad. Keemiatehased, ujulad
RC5-I 4,2…8,4 Kõrge õhuniiskusega ja agressiivse keskkonnaga ranniku- ja tööstuspiirkonnad. Pideva veeauru ja kondensaadiga hooned.
RC5-M 4,2…8,4 Kõrge soolasisaldusega keskkonnad, agressiivne tööstuspiirkond.

*) RC3 on Eestis enamlevinud keskkonnaklass

TSINGIKIHI MASS g/m2
Eluiga; aastat
100 3…10
140 5…14
200 7…21
225 8…22
275 9…28
350 12…36